Kodulehe tekstide koostamine

Kodulehe tekstide koostamine

Veebi sisu haldamine pole kuigi keerukas, kuid see võtab aega, ning alati pole mõistlik palgata eraldi töötajat selleks, et kodulehte korras hoida, sisu luua või olemasolevat sisestada. Oma kogemusest lähtuvalt suudame luua optimaalse sisupuu ja teha info hästi struktureerituks ja kergesti leitavaks. Samuti vormindame veebitekstid nõnda, et nendesse ei jääks MS Wordi ja teiste tekstitoimetite segavaid vorminduselemente.

Avaliku sektori kodulehekülje puhul suudame viia selle vastavusse Avaliku Teabe seadusega. Samuti suudame hallatavate asutusete kodulehe viia vastavusse juhtameti nõudmistega, näiteks oleme aidanud Tallinna lasteaedade kodulehekülgi viia vastavusse Tallinna Haridusameti määrustega

Loome lihtsas ja selgelt arusaadavas sõnastuses toodete ja teenuste kirjeldused kodulehele. Lihtne ja selege sõnastus aitab lehe külastajal ilma suurema pingutuseta mõista teksti sisu ja vastavalt sellele tegutseda. Näiteks e-poes töötab positiivsele ostuotsusele kaasa lihtne toote omadusi kirjeldav tekst.