Rubriigid
Tehnika Veebiarendus

WordPressil baseeruv sündmusteportaal

Open source tarkvara arendajaid on kõikjal üle maailma, ka Eestis. Arendus ei ole kunagi liiga lihtne, kuid open source puhul oluliselt kiirem ja odavam kui oma süsteemi arendus. Samuti saab tagada ajakindluse – süsteem on alati värske.

Süsteemi kirjeldus

WordPressi sisuhaldus tarkvara on loodud blogide jaoks, kuid selle näol on tegemist väga hästi arendatud sisuhaldustarkvaraga, mis oma ülesehituselt on hea erinevate funktsionaalsuste välja arendamiseks. Sündmusteportaali tarbeks on süsteemis olemas:

 • sündmuse kirje – kasutame blogi postitusi selleks, iga üritus või sündmus on blogi postitus;
  • Rubriigid – üldiste kategooriate puhul (kino, huvitegevus);
  • Sildid – samuti kasutusel sündmuste kirjeldamiseks,
 • Kastajate andmebaas – kasutatake 4 erineva tasemega, millest loodava süsteemi tarbeks saab teha kohandusi;
  • Kasutajad saavad registreeruda otse avalehel – kasutajate automaatika, paroolid e-posti automaatselt;
  • Postitusi ning kommentaare saab avaldada viitega, ehk siis madalama taseme kasutajaõigustes kirjutatu suunatakse heakskiitmisele kõrgema taseme kasutajatele
  • Meedia kogu – võimaldab hallata eri suuruses pilte ning neid töödelda peale serverisse laadimist;
 • Sisulehed – sisuhallatavad sisulehed, mida saab vajadusel menüüsse lisada
 • Kujunduste haldus – baseerub ‘Teemadel’ ning on kergesti kohandatav ja paindlikult muudetav vastavalt vajadustele;

Sündmuse kirjes saab sündmise määrata korraga mitmesse rubriiki ning siduda mitmete siltidega. Arenduse eesmärk on teha vastav muudatus mis võimaldab kasutajale kasutaja andmebaasis määrata talle nähtavad sildid ja rubriigid (WordPressi loogikas pole kasutajate ja siltide vahel seost), samuti tuleb kasutaja andmebaasi lisada väli, mis seostab kasutaja tema organisatsiooniga.

WordPressis saavad kasutajad registreeruda otse avalehel, seega on olemas ka kasutajate registreerimise ja õiguste automaatika, mis senises süsteemis toimis käsitsi sisestamise režiimis.

Kohtade andmebaasi tekitamisel võib kasutada sisulehti, mis on omavahel seotavad ja võimaldavad alamsisulehti, samuti saab ürituse siduda konkreetse sisulehega. Ürituste ja huviringide korraldajad saavad paindlikumalt kirjeldada oma kohti. Koha kirjeldus antakse sisulehena WordPressi süsteemis, kui asutusel pole oma kodulehekülge või siis viitena koduleheküljele. Samuti tuleb koht märkida google maps kaardirakenduses, et sündmuse toimumiskoha aadressi põhjal kuvatakse kirjeldus seal toimuvast. Koha kirjeldusse Google Mapsil võib lisada Panoraamia abil pilte. Samuti on toetatud pildid ja kaardi lisamine WordPressi sisulehele.


Screen Shot 2014-06-06 at 11.43.43

Võimalike lisaarenduste minimeerimiseks tuleb valida võimalikult täpselt vajadusi katvad laiendmoodulid. Testsüsteemis oli kasutusel AlieneilA Events Calendar, mis andis süsteemile vajaliku sündmuse andmebaasi ja visuaalis integratsiooni Google Maps kaardirakendusega. Piltide ja meedia paremaks kuvamiseks tuleks kasutada galeriimoodulit ja videoakna lisamise moodulit

 

Lisaarendused

Süsteemi lisaarenduste vajadus tekib funktsionaalsuse ühtlustamisel, kasutajate õiguste täpsustamisel ja ebavajalikule metainfole ligipääsu reguleerimiesel. Ksutajad näevad vaid neile sobivaid rubriike ja silte, vajadusel saavad nad tagasiside vormi abil soovitada uusi silte, mis kirjeldaksid paremini nende sündmuseid. Samuti saavad nad luua sisulehti, mis paigutatakse sisupuusse vastavalt nende rubriigile (kino, teater, näitus, huviring). Blogipostituses tuleb fikseeritult lisada lisaväljad mis on ürituse või sündmuse kuvamiseks vajalikud (algus ja lõpukuupäev ja kella aeg, tasu, kohtade arv, integratsioon teiste süsteemidega).

Screen Shot 2014-06-06 at 11.43.51